De leden van de Junior Section verzorgen een aantal studie-avonden in België, waarop zij u van harte willen uitnodigen. Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met de beroepsverenigingen voor algemeen tandartsen. Voor de inschrijvingen kan u bij de respectievelijke beroepsverenigingen terecht.

De volgende voordrachten worden gepland in 2012 :


1. "Basics in Periodontology"

in samenwerking met VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen)

Inhoud van de voordracht

Deze voordracht staat in het kader van de beschrijving van frequent voorkomende parodontale aandoeningen en de initiële (parodontale therapie. Er wordt stilgestaan bij verschillende vormen van parodontale pathologie, het ontstaan van (parodontitis, screening voor parodontitis, het belang van een anamnese en de invloed van systemische aandoeningen, scaling en rootplaning en nazorg. Er worden een aantal tips meegegeven in functie van de communicatie met een verwijzer bij het doorsturen van een patiënt naar een (parodontoloog en de nieuwe geldende nomenclatuur voor parodontologie wordt besproken. Al deze onderwerpen worden belicht met als achtergrond de recente literatuur maar de klemtoon ligt op het klinisch handelen.


            Datum                        Studieclub                             Presentatoren

 • 12/9/2011           Aalst-Erembodegem                         Andy Temmerman & David Levefer
 • 2/2/2012             Brussel-Halle/TAVO/Land v Asse        Andy Temmerman & David
 • 21/2/2012           Oostende                                        Melissa Dierens & Elisabeth De Wilde
 • 23/2/2012           Genk                                              Andy Temmerman & David
 • 15/3/2012           Gent                                               Melissa Dierens & Elisabeth De Wilde
 • 13/12/2012         Dendermonde                                  Elisabeth De Wilde & Ilya Grosjean

2. "Parodontitis en algemene gezondheid"

in samenwerking met VBT (Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen)

Inhoud van de voordracht

Parodontitis is een orale infectieziekte die bijgevolg van invloed kan zijn op het hele lichaam. In deze presentatie komt de link aan bod met cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, vroeggeboorte en laag geboortegewicht, interactie met of invloed van bepaalde medicatie en voeding. Alle aandoeningen zullen duidelijk omschreven worden, evenals de noodzaak tot behandeling en de preventieve maatregelen die hierbij moeten worden genomen. Ook de te verwachten prognose zal worden voorgesteld. Dit alles wordt gebracht met klinische adviezen, inclusief het gebruik van medicatie en profylactische maatregelen.


Datum                        Learn en meet groep                                Presentatoren

 • 1/2/2012             Brugge                                                 Melissa Dierens & Elisabeth De Wilde
 • 7/3/2012             Brussel                                                 Andy Temmerman & Ilya Grosjean
 • 18/4/12               Gent                                                    Melissa Dierens & Stefanie Raes
 • 3/10/12               Lummen                                              David Lefever & Ilya Grosjean
 • 5/12/12               Antwerpen                                            Elisabeth De Wilde & Stefanie Raes

oral-b tepe Colgate