Lidmaatschap 2021

Om lid te worden van de Belgische Vereniging voor Parodontologie of om uw lidmaatschap te vernieuwen, moet u het inschrijvingsformulier vervolledigen.


Te betalen lidgeld :


Categorie

Bedrag

Opmerkingen

Tandarts specialist
(006)

225 €

Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie enkel) + wachtdienst + vermelding praktijk op website

Tandarts specialist fulltime in opleiding
(060)

85 €

Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)

Algemeen Tandarts
(001)
Mondhygiënisten

150 €

Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)

Studenten

85 €

LidmaatschapOpmerkingen:

 • Leden kunnen de gedrukte versie van de JCP extra bestellen a rato van 105€.
 • Op de inschrijvingsstrook moet u vermelden of u effectief lid of toegetreden lid wil worden.
  • Als effectief lid moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • Erkend zijn als tandarts specialist in de parodontologie
   • actief in de vereniging meewerken en tenminste deelnemen aan de algemene ledenvergadering. (Opgelet, indien u in de board, in de beroepscommissie of in de scicom werkzaam bent, moet u als effectief lid ingeschreven en uw lidgeld betaald zijn).
  • Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering, maar mogen wel, zoals de effectieve leden, aan alle activiteiten die door de BVP worden georganiseerd deelnemen aan aantrekkelijke tarieven.

oral-b tepe Colgate