Junior Section BVP/SBP

De Junior Sectie van de Belgische Vereniging voor Parodontologie werd opgericht door het bestuur van de BVP op 13 September 2010.

De doelstelling van deze Junior Sectie is om

  • De parodontologie in België te promoten!
  • De bekendheid van parodontologie te vergroten, zowel onder de bevolking als naar de algemeen tandarts.
  • De kennis over parodontologie te verhogen door informatie en opleiding.
  • Een link te vormen tussen de universiteiten en de beroepsvereniging.

Om deze doelstellingen te bereiken werden o.a. reeds 2 voordrachten gepland over 'De basis van de parodontologie' en 'De link met algemene gezondheid', die op verschillende studie-avonden in België in samenwerking met het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en de Société de Médecine Dentaire (SMD) zullen worden gehouden.
De nieuwe patiëntenbrochure over parodontologie is bijna afgewerkt en zal binnenkort beschikbaar zijn bij de BVP.
Ook voor de toekomst worden verschillende projecten op poten gezet...
Op deze manier wordt door jong-parodontologen gepoogd om bij te dragen tot de uitbouw van de parodontologie binnen de tandheelkunde en tot de preventie en kennis van therapie bij ons patiëntenpubliek.

In deze groep zijn de 4 universiteiten met een opleiding in de parodontologie vertegenwoordigd. Hierbij werden vanuit elke universiteit 3 leden afgevaardigd, zowel parodontologen in opleiding als parodontologen die maximaal 3 jaar geleden afgestudeerd zijn als specialist.

De 'stichtende leden' van 2010-2011 zijn : Melissa Dierens, Selena Toma, Andy Temmerman, David Lefever, Elisabeth De Wilde en Kim Vincent. Vanaf het academiejaar 2011-2012 zullen enkele nieuwe enthousiaste leden het team vervoegen : Ilya Grosjean, Stefanie Raes, Guillaume Blandeau, Thibault De Laet en Alberto Fernandez Ayora

U kan de Junior Sectie bereiken via met ideeën, opmerkingen, vragen of suggesties voor samenwerking.


oral-b tepe Colgate