Preventiemaatregelen

Hoe tandzijde gebruiken

Interdentaal of tussen de tanden poetsen is een essentieel onderdeel van een goede poetsbeurt.
Het soort interdentaal hulpmiddel wordt individueel aangepast, naargelang de grootte van de ruimtes tussen de tanden.

Dental tape

Een stuk nemen van +/- 30 cm. De uiteinden rond de middelvingers draaien, zodat het stukje om mee te werken tussen duim en wijsvingers wordt vastgehouden. De tape tussen de tanden schuiven en over het contactpunt duwen. Beide uiteinden van de tape wijzen steeds naar éénzelfde richting (een "U" vormen rondom één van de twee tanden). Met de tape tot onder het tandvlees glijden en met een zagende beweging terugkomen. Dit een vijftal keer herhalen. Vervolgens de uiteinden van de tape naar de andere richting brengen (de "U" wordt rondom de andere tand gevormd) en hier de procedure herhalen. Op deze manier verdergaan tot alle tussentandse ruimtes gereinigd zijn.

Tandenstokers

Een tandenstoker om tussen de tanden te reinigen is steeds van hout en driehoekig op doorsnede. Een ronde tandenstoker ("prikker") is niet geschikt om de ruimte tussen de tanden te reinigen.

De tandenstoker wordt tussen de tanden gebracht, met de platte zijde tegen het tandvlees aan. Vervolgens een zagende beweging maken, waarbij de stoker voortdurend contact houdt met het tandvlees. Dit wordt tien keer herhaald per tussentandse ruimte. Indien de ruimte tussen de tanden iets groter is en de tandenstoker niet beide tandvlakken gelijktijdig raakt, dienen de tandvlakken apart gereinigd te worden.

TIP: als de tandenstoker op voorhand iets bevochtigd wordt, is de kans op splinteren kleiner.

Interdentale borsteltjes

De diameter van het borsteltje dient aangepast te worden aan de grootte van de interdentale ruimtes. De tandarts of parodontoloog kan hierbij advies geven. Het borsteltje wordt in een tussentandse ruimte gebracht en vervolgens worden tien zagende bewegingen gemaakt. Indien de ruimte groter is en het borsteltje niet beide tanden gelijktijdig raakt, dienen de tandvlakken apart gereinigd te worden. Bij het poetsen best de volledige lengte van het borsteltje gebruiken. Na gebruik kan het borsteltje worden uitgespoeld en opnieuw worden gebruikt. Wanneer de borstelhaartjes beginnen te slijten moet het borsteltje wel vervangen worden.


Hoe tanden poetsen

Manueel

Een goede tandenborstel heeft de volgende eigenschappen: kleine borstelkop, rechte haartjes die allemaal even lang zijn, rechte steel en haartjes met een medium hardheid.

De tandenborstel moet bij het poetsen onder een hoek van 45° tegen het tandvlees aan geplaatst worden. Het poetsen gebeurt met een ronddraaiende beweging, waarbij vijf tellen per tand gepoetst wordt. Best wordt gestart aan de laatste tand van een tandenrij en vervolgens tand per tand verdergegaan tot de volledige tandenrij schoon is. Dit wordt zowel voor de buitenzijdes als de binnenzijdes gedaan. Om de binnenkant van de snijtanden te poetsen wordt de borstel verticaal gezet en wordt er op en af gepoetst. De kauwvlakken worden als laatste gepoetst door ze grondig te schrobben.

Elektrisch

Meestal heeft een elektrische tandenborstel een vrij kleine, ronde borstelkop, die automatisch een ronddraaiende beweging maakt. De elektrische tandenborstel wordt tegen de tand gezet, met de haartjes tegen het tandvlees aan. Er mag een lichte druk op de tandenborstel worden uitgeoefend, zodat de haartjes iets onder het tandvlees in kunnen om ook hier optimaal te reinigen. Het is belangrijk om tand per tand te poetsen (vijf tellen per vlak) en er telkens opnieuw voor te zorgen dat de borstel goed aansluit tegen het tandvlees. De kauwvlakken mogen als laatste geschrobd worden.

Opgelet: niet op het tandvlees poetsen!

Om uw tanden optimaal schoon te houden en te beletten dat de bacteriële tandplaque uw tanden en tandvlees opnieuw kan aantasten is het belangrijk de tanden te poetsen met:

  • een tandenborstel: om de tanden aan de buitenkant, de binnenkant en op de kauwvlakken te reinigen
  • een interdentaal hulpmiddel: om de ruimtes tussen de tanden te reinigen, waar de tandenborstel immers niet bij kan

Wanneer geen interdentale hulpmiddelen gebruikt worden, zullen de tanden niet volledig schoon worden en zal de bacteriële tandplaque opnieuw de kans krijgen om het tandvlees te doen ontsteken. Dergelijke hulpmiddelen moeten dus dagelijks en levenslang gebruikt worden!

Voor een optimale mondhygiëne moet ook de bovenkant van de tong gereinigd worden. Op de tong zal zich immers dezelfde bacteriële plaque opstapelen als degene die verantwoordelijk is voor tandvleesontsteking. Om de tong te reinigen kan een tandenborstel gebruikt worden of een speciale tongschraper. Handig is hierbij de tong zo ver mogelijk naar buiten te trekken met behulp van een tissue of een droog washandje.

OPGELET: Eén keer per dag PERFECT poetsen is beter dan twee of drie keer per dag snel poetsen. Dit wil dus zeggen dat minstens één keer per dag voldoende tijd moet worden gereserveerd voor het tandenpoetsen (ongeveer 3 minuten).