Lidmaatschap

Om lid te worden van de Belgische Vereniging voor Parodontologie of om uw lidmaatschap te vernieuwen,
moet u het inschrijvingsformulier vervolledigen.

Hierdoor krijgt u als parodontoloog (006 nummers):

 • Vermelding van 1 praktijkadres op onze website in de zoekfuntie: `vind een parodontoloog` (+25 euro per bijkomend praktijkadres)
 • De JCP online versie (of de papieren versie voor +120 euro)
 • Toegang tot het ledengedeelte van de European Federation of Periodontology (www.efp.org)
 • Verminderde inschrijvingsgelden voor het voorjaars-en najaarscongres
 • U kunt de parodontitis boekjes bestellen (2 keer per jaar)

Als algemeen tandarts (001 nummers) krijgt u:

 • De JCP online versie  (of de papieren versie voor +120 euro)
 • Toegang tot het ledengedeelte van de European Federation of Periodontology (www.efp.org)
 • Verminderde inschrijvingsgelden voor het voorjaars-en najaarscongres
 • U kunt de parodontitis boekjes bestellen (2 keer per jaar)

Te betalen lidgeld :

Categorie Bedrag Opmerkingen
Tandarts specialist (006) 245 € Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie enkel) + wachtdienst + vermelding praktijk op website
Tandarts specialist fulltime in opleiding (060) 90 € Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)
Algemeen Tandarts (001) / Mondhygiënisten 165 € Lidmaatschap + Journal Clinical Periodontology (digitale versie)
Studenten 90 € Lidmaatschap

* vanaf 1 februari wordt de abonnementsprijs verhoogd met € 25

Opmerkingen :

 • Leden kunnen de gedrukte versie van de JCP extra bestellen a rato van 120€.
 • Op de inschrijvingsstrook moet u vermelden of u effectief lid of toegetreden lidwil worden.
  • Als effectief lidmoet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • Erkend zijn als tandarts specialist in de parodontologie
   • actief in de vereniging meewerken en tenminste deelnemen aan de algemene ledenvergadering. (Opgelet, indien u in de board, in de beroepscommissie of in de scicom werkzaam bent, moet u als effectief lid ingeschreven en uw lidgeld betaald zijn).
  • Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering, maar mogen wel, zoals de effectieve leden, aan alle activiteiten die door de BVP worden georganiseerd deelnemen aan aantrekkelijke tarieven.