Parodontale aandoeningen: een klinische gids

Hoewel de doeltreffendheid van behandelingen van tandvleesaandoeningen al vele jaren is bewezen, blijft er in 2010 een raadsel bestaan:

Hoe komt het dat er nog steeds patiënten zijn met een onbehandelde parodontale aandoening?

Moeten we geloven dat parodontologie nog steeds tot de categorie van experimentele wetenschappen behoort?

Moeten wij het opgeven als wij zien hoe omvangrijk de taak is om parodontitis bij patiënten op lange termijn te behandelen?

Het doel van dit artikel is aan te tonen dat men geen expert in microbiologie of immunologie hoeft te zijn om de meeste patiënten met parodontitis te behandelen.