6. Onderhoud

Parodontitis moet, zoals elke chronische aandoening, in de gaten worden gehouden om verergering of herhaling te voorkomen.
Het succes op lange termijn van een parodontale behandeling is daarom gebaseerd op een nauwgezette follow-up, ondersteunende therapie genoemd, die begint aan het einde van de actieve behandeling. Het zal aan de patiënt worden voorgesteld als een essentiële uitbreiding. De duur ervan is onbeperkt.
Het doel van onderhoud is het handhaven van de parodontale toestand die aan het einde van de actieve behandeling is verkregen of, wat zeldzamer is, het vertragen van de evolutie van een parodontitis die refractair is aan onze behandeling.

De onderhoudssessie moet een routineprocedure zijn die gestandaardiseerd is om de omissies te vermijden en de vergelijkingen in de tijd te vergemakkelijken. Het begint met een klinisch onderzoek dat opnieuw een volledige parodontale evaluatie omvat (meting van de pockets, controle van de tandplak en opsporing van ontstekingsverschijnselen). Het zal vaak nuttig zijn onze patiënt, wiens goede bedoelingen vaak door tijd en levensgebeurtenissen worden gedwarsboomd, te remotiveren. Zelfs de meest gemotiveerde patiënten kunnen wankelen in hun preventieve rol.
Door patiënten voortdurend te herinneren aan het belang van een goede plaquebeheersing voor het behoud van hun parodontale gezondheid, is het mogelijk om de stabiliteit op lange termijn te handhaven.

Wij zullen ook van elke controle gebruik maken om de supra- en juxta-gingivale bacteriële teller te resetten, door middel van een profylactische reiniging, door ons toe te staan voorzichtig af te dalen tot het subgingivale niveau ter hoogte van de meer instabiele plaatsen.

In de maanden na de parodontale behandeling zullen frequente controles worden uitgevoerd om de parodontale "stabilisatie" en de motivatie van de patiënt te verzekeren. Een tweejaarlijkse controle wordt dan aanbevolen. Na een jaar, bij patiënten die als gestabiliseerd worden beschouwd en een goede hygiëne hebben, kunnen we tweejaarlijkse controles adviseren. Anderzijds, voor patiënten met een hoog risico (slechte hygiëne, roken >10cg/dag, geschiedenis van agressieve parodontitis, orthodontische behandeling,...), moet de frequentie van de onderhoudssessies volgehouden worden om een mogelijk recidief te kunnen onderscheppen (minimum 3 maal per jaar).