Behandeling van gingivitis en parodontitis

Wat is parodontologie?

ART 1. M.B. 27 juli 2001 Het werkterrein strekt zich uit tot :
Preventie, diagnose, planning van behandeling en behandeling van alle parodontale aandoeningen (zowel plaque gerelateerde als niet-plaque gerelateerde, met uitzondering van de therapie van de cancereuze letsels) en dit, door middel van chirurgische/niet-chirurgische therapie, parodontale weefselregeneratie, behandelen van kysten van parodontale oorsprong in de gingivoalveolaire streek, de behandeling van furcatieproblemen, het chirurgische extraheren, trans- en reïmplanteren van tanden evenals het plaatsen van orale implantaten en hun abutments in de mandibula en de processus alveolaris van de maxilla. De parodontologie omvat op geen enkele wijze de prothetische rehabilitatie.

 

ART 2. M.B. 27 juli 2001 Voorwaarden voor erkenning:
Om erkend te worden en erkend te blijven als tandarts-specialist in de parodontologie, moet de kandidaat :

 • 1° beantwoorden aan de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten;

 • 2° een specifieke opleiding van minstens drie jaar gevolgd hebben waarin de kennis en de vaardigheden verworven tijdens de basisopleiding tot tandarts zijn uitgediept, en waarin bijkomende kennis en vaardigheden zijn verworven, op welomschreven terreinen (zie M.B.)

Wat is parodontitis?

Bacteriële infectieziekte waarbij de steunweefsel van de tanden wordt afgebroken.
In België heeft meer dan 40 % van de mensen boven de 35 jaar één of meer “pockets” (, Lambert et al, 2003).

Gezond
Gezond
Gingivitis
Gingivitis
Parodontitis
Parodontitis

Symptomen Parodontitis

 • bloedend tandvlees, zwelling, pus
 • ademgeur (“halitosis”, “foetor ex ore”)
 • terugtrekkend tandvlees
 • loskomende tanden / verlies van tanden

Gevolgen

 • socio-economische impact
 • verlies van tanden
 • verlies van steunweefsel bemoeilijkt
 • prothetisch herstel
 • ademgeur
 • uitgaven prothetisch herstel

Groeiende evidentie voor invloed op

 • diabetes
 • hart- en vaatziekten
 • vroeggeboorten / laag geboortegewicht

Diagnose

Screening: Dutch Periodontal Screening index (meestal in de eerste lijn)

Categorie A Categorie B Categorie C
DPSI 0, 1, 2 DPSI 3- DPSI 3+, 4

Verder Parodontaal onderzoek (bij dspi 3+ en 4)

Behandeling

Categorie A Categorie B Categorie C
DPSI 0, 1, 2 DPSI 3- DPSI 3+, 4
Geen verder onderzoek nodig Verder parodontaal onderzoek
Parodontiumstatus
lokale rx
Behandelingsplan
Verder parodontaal onderzoek
Parodontiumstatus
uitgebreide rx
Behandelingsplan
Mondhygiëne
Tandsteen
Mondhygiëne
Tandsteen
Verwijdering herbeoordeling
Nazorg
Mondhygiëne
Dieptereining herbeoordeling (chirurgie)
Nazorg
 

Initieel (niet-chirurgisch)

 • verwijderen van bacteriële plaque / tandsteen van het worteloppervlak
 • geïndividualiseerde mondhygiëne instructie

Chirurgisch

Weghalen diepe pockets Dmv ressectie
Weghalen diepe pockets Dmv ressectie
Regeneratie van verloren gegaan bot in heel specifieke gevallen
Regeneratie van verloren gegaan bot in heel specifieke gevallen

Opvolging/Nazorg

 • Opvolgen dmv parodontiumstatus
 • Regelmatige röntgencontrole
 • Opvolgen mondhygiëne en herinstructies op regelmatige basis
 • Verwijderen van plaque / tandsteen niet alleen supragingivaal maar ook subgingivale reiniging/controle tijdens recall