7. Behandelingsplan

Als sommige tanden ontbreken of als een parodontale behandeling leidt tot het trekken van tanden of kiezen die niet behouden kunnen blijven, is vaak een prothetische rehabilitatie nodig om een functioneel evenwicht te herstellen dat essentieel is om op lange termijn parodontale stabiliteit te garanderen. Daarom zal aan het einde van onze parodontale behandeling vaak een globaal behandelplan worden overwogen. Er zal een beroep worden gedaan op de verschillende disciplines van ons beroep (operatieve tandheelkunde, vaste of uitneembare prothesen en orthodontie).