ProGezondheid: Een nieuw gemeenschappelijk Portaal van FOD en RIZIV

ProGezondheid is beschikbaar voor alle zorgverleners! Dit is een nieuw portaal dat ontwikkeld werd door de FOD volksgezondheid en het RIZIV. Dit portaal heeft MyRIZIV vervangen en is nu ook beschikbaar voor zorgverleners zonder RIZIV-nummer. Het doel is de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren en het gegevensbeheer van zorgverleners te vereenvoudigen.

Eén portaal

Zorgverleners moeten vaak met verschillende toepassingen werken. Daarom ontwikkelden de FOD en het RIZIV samen een nieuw portaal. Hiermee willen we de administratie voor de zorgverlener vereenvoudigen, waardoor ze meer tijd hebben voor kwaliteitszorg. Op dit portaal kan de zorgverlener op termijn:

  • Het register van praktijken aanvullen/raadplegen
  • Een digitaal portfolio bijhouden
  • Contactgegevens doorgeven
  • Interacties met de administraties hebben

ProGezondheid neemt de bestaande functionaliteiten over van MyRIZIV, het huidige portaal van het RIZIV. In de toekomst breiden we ProGezondheid uit met bijkomende functionaliteiten, gerelateerd aan alle gezondheidszorgberoepen. Dit zal in verschillende fasen gebeuren:

  • In een 1ste fase ligt de focus op contactgegevens en het kunnen raadplegen ervan. Deze gegevens worden nu apart beheerd bij het FOD en het RIZIV. Deze fase gaat voor de zorgverleners met RIZIV nummer van start op 5/12/2022 en voor alle andere zorgverleners op 12/12/2022. Dit om een vlotte overgang te garanderen. Deze eerste fase zorgt er ook voor dat we beter gewapend zijn tegen volgende crisissen. Tijdens de Corona-crisis werd duidelijk dat de gegevens over de plaats van tewerkstelling en contactgegevens niet voldoende waren. Meteen de reden waarom deze versie van Progezondheid als eerste uit de blokken schiet.
  • In een 2e fase zullen andere functionaliteiten van het register worden toegevoegd, eventueel pilootprojecten vanuit de functionering van het RIZIV en een digitaal portfolio. Op termijn zullen nog andere instellingen toetreden tot het portaal.

De ontwikkeling van het gedeeld portaal zal natuurlijk niet stoppen na die datum. We laten niet na om tijdig te communiceren over aanpassingen en veranderde inhoud.

Zorgkwaliteit

Het belangrijkste doel van dit portaal is het verhogen van de zorgkwaliteit aan de patiënt. Hiervoor bestaat sinds recent ook nieuwe wetgeving over de kwaliteit van de zorg (de "kwaliteitswet"). De FOD en het RIZIV slaan de handen in elkaar om de uitwerking van deze kwaliteitsmaatregelen .
In het kader van de verbetering van de zorgkwaliteit zijn er intussen al een aantal zaken veranderd:
Zo is een deel van de kwaliteitswet al in voege getreden op 1 januari 2021 . Dit betekent dat:

  • Elke zorgverlener is nu verplicht een portfolio bij te houden
  • De minimale inhoud van het patiëntendossier wordt bepaald
  • Bepaalt de regels voor het kenbaar maken van hun praktijk
  • Breidt de regels rond de zorgcontinuïteit uit

Hoe kunt u inloggen in Progezondheid?

1. Start Progezondheid2. Doorloop toegangsprocedure voor webtoepassingen via eHealth.3. Klik door naar de verschillende modules en voer uw gegevens in.

U hebt altijd uw elektronische identiteitskaart (eID), ‘Itsme’ of ‘digitale sleutel’ (TOTP) nodig. Zo hebt u de garantie dat uw gegevens maximaal beschermd zijn.
Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

Meer info

Hebt u vragen over het portaal of andere veranderingen in verband met kwaliteitszorg? Contacteer ons via het Service Center Gezondheid: